هندریل و جان پناه

هندریل (دست‌انداز، میلۀ دستگرد) و جان پناه (گارد ، حفاظ)

 

در (International Residential Code (IRC و (International Building Code  (IBC تعاریف زیر برای حفاظ (Guard) و هندریل (Handrail) بکار برده شده است:

حفاظ (گارد): عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر ساختمان که در مجاورت لبه‌های آزاد سطوح مرتفع که محل رفت و آمد هستند، قرار داده می‌شود تا احتمال سقوط از این سطوح به ترازهای تحتانی را به حداقل برساند.

میلۀ دستگرد (هندریل): یک میله افقی یا شیب‌دار با قابلیت گرفتن با دست که به عنوان راهنما یا تکیه‌گاه عمل می‌کند.

در ویرایش دوم از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران (الزامات عمومی ساختمان) ضوابط مربوط به دست‌انداز‌ها، نرده‌ها و میله‌های دستگرد به بیان ساده به صورت زیر ارایه شده است.

 

در محل‌هایی که اختلاف سطوح بیشتر از 70 سانتی‌متر باشد، باید به وسیلۀ دست‌انداز یا جان‌پناه از احتمال سقوط افراد جلوگیری شود.

ارتفاع دست‎‌اندازهای شیب‌دار پله‌ها یا شیب‌راه‌ها از لبۀ پله یا سطح شیب‌راه باید حداقل 90 سانتی‌متر باشد.

در شرایط زیر نصب میلۀ دستگرد الزامی است. مگر آن‌که در ضوابط اختصاصی تصرف‌ها به گونۀ دیگری تعیین شده باشد:

در دو طرف راه‌پله‌هایی که در مسیرهای دسترس یا خروجی اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند و بیش از دو ارتفاع پله را طی می‌کنند.

در دو طرف تمام شیب‌راه‌هایی که در مسیرهای دسترس یا خروجی اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند، به نحوی که همواره افراد در فاصلۀ 75 سانتی‌متری یا کمتر از یک میلۀ دستگرد قرار گیرند.

 

لازم به ذکر است که وزارت ایمنی و بهداشت ساکنین ساختمان‌های ایالات متحده Occupational Safety and Health Administration (OSHA)، استاندارهای جامعی را در خصوص نرده‌های راه پله و حفاظ‌ها تدوین کرده که در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان مقررات ملی لازم الاجراء می‌باشند. در این خصوص خوانندگان علاقمند می‌توانند به مجموعه استانداردهای OSHA 1926 مراجعه نمایند.

نرده‌های راه‌پله (دست‌انداز یا هندریل) و حفاظ‌ها (یا جان‌پناه‌ها) را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

نرده شیشه‌ای

نرده استیل

نرده آلومینیومی

با توجه به سابقه شرکت بهینه سازان اژدری نوین در نرده شیشه ای فعالینت دارد که در ادامه به انواع نرده ای شیشه ای می پردازیم :

لازم به ذکر است جان پناه های شیشه متناسب با محل پروژه و نظر طراحان اجرایی می تواند طراحی و تولید گردد .