لمینت

فرآیند لیمنت در واقع وجود یک طلق میان دو لایه شیشه می باشد که این باعث شده تا این شیشه سه ویژگی امنیت ، عایق حرارتی و همچنین عایق صوتی را دارا باشد .
ویژگی اصلی شیشه لمینت این است که در برابر ضربه شدید که منجر به شکست شود پیکره شیشه به هیچ وجه نمی ریزد حال اگر شیشه سکوریت یا غیر سکوریت باشد تکه های شیشه به ترتیب به صورت ریز یا درشت وجود دارد .