درب و پنجره آلومینیومی

پروفیل های آلومینیوم مربوط به در و پنجره را میتوانیم به دو دسته کلی نرمال و ترمال بریک تقسیم بندی کنیم. تنها تفاوت پروفیل نرمال با پروفیل ترمال بریک در این است که پروفیل های ترمال در مقایسه با نرمال بر این است که هادی حرارات نیستند ،.یعنی حرارت را ازخود عبور نمی دهند.

علت این خاصیت استفاده از نوارهای پلی آمید در میانه پروفیل و جدا سازی قسمت خارجی پروفیل با قسمت داخلی آن است که برای مطالعه تاثیر آن می توانید از مقالات موجود در سایت اطلاعات کسب کنید .

به این ترتیب بین جداره خارجی پروفیل و جداره داخلی پروفیل نوارهای پلی آمید قرار می گیرد و مانع انتقال حرارت می شود.