سازه شیشه ای

سازه های شیشه ای از مجاورت شیشه های مختلف با عناصر و یراق های فلزی شکل می گیرد و در اشکال مختلف همچون نرده و جان پناه های تمام شیشه ای ، ویترین های فروشگاه ها ، دیوار و دیوار پوش های شیشه ای ، کف ها ، سقف ها و پله های شیشه ای اجرا می شود . 

با توجه به سابقه این شرکت در طراحی ، تولید و اجرای هر گونه سازه ای که متریال اصلی آن شیشه باشد ، امکان پذیر خواهد بود . 

این سازه ها پس از بررسی نیاز و خواسته کارفرما در ابتدا طراحی شده و پس از ارائه نقشه ها و دیتایل دقیق اجرایی توسط تیم اجرایی برداشت ابعاد دقیق صورت می گیرد و در نهایت هم توسط تیم اجرایی به مرحله نصب می رسد .